De veiligheidsconsulent

Uw maatwerkspecialist voor bedrijfs- en evenementenveiligheid. Veiligheid is maatwerk en wij sluiten graag aan bij uw wensen en bedrijfs- of evenement-specifieke kenmerken.

Opleidingen & Trainingen

Het opleiden en trainen van bedrijven op het thema evenementen- en bedrijfsveiligheid met als doel het tot een minimum beperken van de bedrijfsveiligheidsrisco’s.

Dienstenpakket

Ondersteunen en adviseren van bedrijven op het thema evenementen- en bedrijfsveiligheid met als doel het tot een minimum beperken van de bedrijfsveiligheidsrisco’s.

Welkom bij de veiligheidsconsulent

Maatwerkspecialist in bedrijfs- en evenementenveiligheid

Welkom op de website van de Veiligheidsconsulent. Uw maatwerkspecialist als het gaat om bedrijfs- en evenementenveiligheid. Op deze website vindt u verschillende diensten, opleidingen en trainingen die worden aangeboden op het thema veiligheid. Voor alles geldt dat uw wensen centraal staan. Veiligheid is maatwerk en wij sluiten graag aan bij uw wensen en bedrijfs- of evenement-specifieke kenmerken. Pas dan kunnen risico’s echt tot een minimum worden beperkt!

Trainingen & Opleidingen

Basisopleiding bedrijfshulpverlener*

De basisvaardigheden die elke bedrijfshulpverlener moet kunnen.

Lees meer

Opleiding Ploegleider Bedrijfshulpverlener*

Aansturen van en zorgdragen voor de veiligheid van bedrijfshulpverleners tijdens calamiteiten.

Lees meer

Opleiding Coördinator / Hoofd bedrijfshulpverlening*

Beleidssturing als succesvolle schakel tussen theorie en praktijk.

Lees meer

Opleiding omgaan met alarmmeldingen*

Het aannemen van een melding zoals het hoort.

Lees meer

Scenariotraining bedrijfshulpverlening op de werklocatie

Leren door te doen in de eigen werkomgeving

Lees meer

Instructie voor - niet - bedrijfshulpverleners*

Vergoot het succes van uw BHV-organisatie door met meer medewerkers een calamiteit sneller te beheersen.

Lees meer

Training omgaan met agressie

Leer medewerkers om te gaan met agressievolle situaties op het werk.

Lees meer

* Wordt ook als herhalingstraining aangeboden. Opgeleid raken is één ding, getraind blijven het tweede!

Dienstenpakket

Quickscan Bedrijfsveiligheid

De thermometer voor bedrijfsveiligheid.

Lees meer

Risico-inventarisatie en -evaluatie voor Bedrijven

Complete analyse van bedrijfsveiligheid bij uw bedrijf.

Lees meer

Risico-inventarisatie en -evaluatie voor Evenementen

Complete analyse van bedrijfsveiligheid voor uw evenement.

Lees meer

Analyse beleid bedrijfshulpverlening

Beleid bedrijfshulpverlening getoetst op realiteit & werkbaarheid.

Lees meer

Inhuur als veiligheidsfunctionaris

Advies en ondersteuning evenementenveiligheid op locatie.

Lees meer